Posebna prehrana

POSEBNA PREHRANA (MLJEČNI PROIZVODI, BEZ GLUTENA, DJEČJA HRANA…)

51Bez_glutena

Hrana u nekim životnim situacijama mora biti van standardnih okvira umjerene i izbalansirane prehrane. Prema TCM i makrobiotici izbalansirana hrana je ona koja je umjereno YIN ili umjereno YANG. Međutin u manjim količinama i povremeno može se koristiti ekstremno YIN ili YANG hrana jer se moraju kompezirati i nadoknađivati određene energije i mogućnosti tijela. Ako je takva hrana ekološka, kvalitetno prerađena i individualno dozirana, ona može biti optimalno rješenje. U ovu grupu možemo svrstati : Biološku hrana za djecu, Bezglutensku hranu, Mliječne bio proizvode.
Odmah da objasnimo zašto ovdje svrstavamo mliječnu prehranu koja je danas jako proširena.

52Bio_jogurti

Prema makrobiotici za odrasle ljude, mliječna hrana je ekstremno YIN a slani sirevi su ekstremno YANG. I u prošlosti se mliječna hrana jela u mnogo manjim količinama a posebice se nije kombinirala sa bijelim pšeničnim kruhom i prženom hranom. Upravo ova kombinacija, po makrobiotici, stvara u tijelu gustu sluz koja sprječava prolaz tjelesnih tekućina i energije kroz tijelo. Ako se tome doda bijela soli i bijeli šećer te hormoni iz hrane, stvaraju se uslovi za razvoj patogenih mikroorganizama i za degenerativne pojave u tijelu, pa vitalitet i zdravlje može biti ozbiljno narušeno.
Ovdje spadaju npr: Eko dječja hrana Holle , bez pesticida, hormona i GMO; bezglutenska hrana, bez koncentriranog glutena koji oštećuje crijevne resice i ruši kvalitetu krvi i epitelnog tkiva.

Ovdje spada i mliječna hrana kozja, ovčja i kravlja koja je dobivena od životinja koje su hranjene prirodnom biološkom hranom odnosno koje žive na prirodnim ispašama. Poznato je da mlijeko ovih životinja sadrži veće količine omega ulja kojih u klasinoj proizvodnji mlijeka uopće nema.