Quantec Expert System – holistička analiza

QUANTEC SUSTAV QUANTEC je prvi i referentni uređaj na svijetu za biokomunikaciju. QUANTEC koristi fenomene morfičkih polja, fotona...

Saznajte više

Quantec biokomunikacija

QUANTEC-TEORETSKE OSNOVE Živi organizmi, biljke, životinje i ljudi imaju sposobnost tne biološke komunikacije na daljinu, koja je u...

Saznajte više