Kontakt

EKO TRGOVINA ZDRAVI BILI”,
21000 SPLIT, Radunica 3;
Tel:021 482 761 , Fax: 021 314 363

Mob:098 9345814

ZDRAVI BILI d.o.o.
Ulica Slobode 43
21000 Split

OIB: 33972368513
Matični broj: 060132478

Temeljni kapital: 18.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)
Društvo je registrirano kod Trgovačkog suda u Splitu
pod brojem MBS 060132478.