Kontakt

EKO TRGOVINA ZDRAVI BILI”,
21000 SPLIT, Radunica 3;
Tel:021 482 761 , Fax: 021 314 363

Mob:098 9345814

SAVJETOVALIŠTE ZDRAVI BILI,
21000 SPLIT, Ul. Slobode 43, I kat;
Fax: 021 486 035

Mob:098 321 684

ZDRAVI BILI d.o.o.
Ulica Slobode 43
21000 Split

OIB: 33972368513
Matični broj: 060132478

Osnivač/član društva:
Goran Bakić, OIB: 98659916608
Marina Bakić, OIB: 69829021505

Temeljni kapital: 18.000,00 kn (uplaćen u cijelosti)
Društvo je registrirano kod Trgovačkog suda u Splitu pod brojem MBS 060132478.