Quantec Expert System – holistička analiza

21Quantec_energetska_analiza

QUANTEC SUSTAV

QUANTEC je prvi i referentni uređaj na svijetu za biokomunikaciju. QUANTEC koristi fenomene morfičkih polja, fotona blizanaca i diode sa bijelim šumom. QUANTEC očitava ciljno morfičko biopolje i uspoređuje ga sa više od 100 000 morfičkih polja iz svoje baze za nekoliko minuta.

QUANTEC ima unesene informacije iz različitih holističkih sustava, npr: homeopatija, Bachove kapi, akupunktura, psihokineziologija, kromoterapija, neurolingvistika i dr. Tako, iz različitih baza podataka i kuteva gledanja, QUANTEC analizira iste pojave, pa je rezultat očitanja višestruko umrežena analiza određenog objekta i problema.

Očitanja QUANTEC-a imaju visok stupanj objektivnosti jer izbjegavaju biopolje terapeuta, a polje ciljanog objekta očitava se  88 puta za svaku stavku. QUANTEC je otvoreni, istraživački sustav za analizu pa svaki korisnik može razvijati i svoje baze prema svom načinu rada.

QUANTEC ISKUSTVA

Naš rad u Splitu potvrđuje da analiza pomoć QUANTEC-a daje važne informacije o stanju našeg organizma koje ne vidimo na uobičajene načine. Malo po malo, kao mozaik, složit će se slika o nama koju ćemo i sami prepoznati i koja će u mnogim detaljima biti nevjerojatno točna.

Analiza uz pomoć Quantec-a je kvalitativan uvid u prave uzroke svih naših stanja i problema. Uz pomoć Quantec-a mi možemo usavršavati naše misli, osjećaje i energetska stanja u svim aspektima našeg života: zdravlju, poslu, odnosima sa drugim ljudima, duhovnim ciljevima. Kod toga Quantec radi samo u našem najboljem i najvišem interesu.

QUANTEC PODRUČJA PRIMJENE

-Analiza psiho-fizičkog stanja čovjeka

-Podrška u programima fitnessa, rekreacije i sporta

-Analiza i tretmani biljaka i kućnih ljubimaca

-Konzalting tvrtki za bolju komunikaciju i  timskog rada

QUANTEC PODRUČJA ANALIZE

Neuro Lingvističko ProgrammiranjeBachove cvijetne kapiTerapija bojamaPsiho-kineziologija

Akupunktura

Fitoterapija

Minerali i kristali

Eterična uljaZdrava hranaNadopune prehraneOrtomolekularna medicina

Minerali i vitamini

Stanična oksigenacija

Kontrola težine

Prema obavljenoj Quantec analizi, korisnik dobije detaljno izvešće iz svih područja analize koko bi mogao prakticirati rad na sebi. Također, korisnik dobije sintetičku holističku analizu sa preporukama za način prehrane, nadopuna prehrane, energetskih tretmana i vježbi. Utvrđuje se plan i ciljevi tretmana kao i kontrolne točke za praćenje programa. Korisnik ima mogućnost kontakta sa terapeutom oko svih pitanja važnih za provođenje programa.