Quantec biokomunikacija

QUANTEC-TEORETSKE OSNOVE

Živi organizmi, biljke, životinje i ljudi imaju sposobnost tne biološke komunikacije na daljinu, koja je u brojnim znanstvenim eksperimentima potvrđena u više Instituta u svijetu (npr: University of Princeton USA – PEAR Lab., University Clinic Freiburg Njemačka). Rezultati ovih fundamentalnih istraživanja koriste se u posebnim uređajima kao što su Quantec Expert System i drugi, ali još nisu šire komercijalizirani.

Danas, najnoviji eksperimenti potvrđuju moć motivirane namjere (koncentracije, meditacije, molitve…) koja može učinkovito djelovati na naše stanice, bakterije, gljivice, parazite, pa čak i na elektroničke naprave. Sličnu pojavu, da svijest utječe na fizikalne eksperimente, uočili su pioniri kvantne fizike. Posljednja istraživaja pokazuju da je naš svijet isprepleten finim poljem neograničene energije koje stalno komunicira sa svim svojim i najsitnijim djelovima.

22Quantec_teorija1

Po misliocima J.W. von Goetheu i R. Steineru to su eterične formativne sile, po Dr. W. Reichu to je orgonska energija, a po Britanskom biologu Roupertu Sheldraku to je morfogenetsko polje. Po svima, to je beskrajno polje (duh) koje u sebi nosi informacije o strukturi materije i svih biološkim sustavima i prenosi ih na njih putem rezonance, kroz beskrajni prostor i vrijeme. Na načelima radionike i morfičkih polja temelji se Quantec Expert System.

Začetnici kvantne i nuklearne fizike: Schroder, Heisenberg i Einstein utvrdili su da subatomske čestice imaju temeljnu osobinu – neodređenost, jer stalno međusobno razmjenjuju sitne pakete enegije (½ fotona) pa kao da ništa ni ne postoji a da nije povezano sa nečim drugim. Upravo je Einstein primijetio svojstvo dvaju fotona-blizanaca koji su jednom bili povezani, da ostaju i dalje na tajnovit načinpovezani neovisno koliko se daleko nalaze. Nazvao ga je fantomskim djelovanjem na daljinu ili nelokalnost.

Amerikanac Curtis P. Upton sa Sveučilišta Princeton pedestih godina ovog stoljeća, eksperimentirao je sa djelovanjem radionike na daljinu preko fotografija i postigao značajne rezultate. Njegov rad se temeljio na teoriji da atomske komponente fotografija (preko fotona blizanaca), osciliraju istim frekvencijama kao atomi objekta kojeg predstavljaju. Na ovim vezama biofotona blizanaca, povezanih preko fotografije djeluje Quantec Expert System.

Odmah po ovom otkriću postavilo se pitanje koji elektronički sklop možemo upotrijebiti za razmjenu ovih informacija između tehničkih i bioloških sustava. Odgovor su pronašli znanstvenici sa Univerziteta u Pricentonu korištenjem diode sa bijelim šumom. Ova dioda slučajnim kretanjem prelazi po svim frekvencijama pozadinskog elektromagnetskog zračenja i kada nađe vezu sa određenim morfogenetskim poljem ona se aktivira. Na taj način dioda sa bijelim šumom omogućuje povezivanje računala i morfičkog polja svjesnosti. To je treća značajna komponenta djelovanja Quantec Expert Systema.

23Quantec_teorija2

U novije vrijeme, proučavajući mozak K. Pribram sa Stanforda utvrdio je da mozak ne pohranjuje informacije u obliku slika nego u valnim interferencijskim uzorcima kao kod holograma. Upravo to je jezik polja i Pribram je zaključio da se naša svijest odvija u svijetu kvantnih polja.

Također, njemački naučenjak Fritz-A. Popp i amerikanac S.Hameroff utvrdili su da živo tkivo emitira i prenosi bio fotone i da su oni temelj biološke komunikacije a da su mikrotubule u stanici u stvari supravodljivi svjetlovodi.

Kasnije je potvrđena velika uloga međustaničnog prostora oko neurodendrina i membrana stanica koji su slični računalu u kojem se odvijaju složeni komunikacijski procesi. Mogući krajnji zaključak mnogih istraživanja koja su i dalje u tijeku najbolje je dao A. Popp rekavši da je “svijest globalna pojava koja se odvija u cijelom tijelu i u samoj svojoj osnovi, svijest je koherentna svjetlost.”

SKUSTVA U PRIMJENI QUANTEC-A

Prve komercijalne rezultate Quantec je ostvario na tretitanju biljaka i životinja. Najopsežniju primjenu na biljkama od 2004.g. provodi jedna farma u Keniji koja se bavi uzgojem ljekovitih biljaka, posebno Gospine trave. Bez bilo kakvih kemijskih sredstava, nametnici više nisu intezivno napadali nasade. U svim fazama rasta biljka je pokazivala savršen oblik, vitalnost i rast. Rezultati su se pokazali i u količini i u boljoj kvaliteti uroda i konačno u velikoj isplativosti investicije.
Slična iskustva imaju uzgajivači trkaćih konja u Švicarskoj i Austriji koji su konje tretirali sa Quantecom. Uspješno su rješeni problemi kod prehlada, ozljeda i nervoze konja, pa do degenerativnih oštećenja crijeva i povećanja aerobna sposobnost trkaćih konja (Prvak Austrije).

Međutim najizazovnija i vrlo obećavajuća je primjena Quantec-a kod ljudi. U najekstremnijem slučaju kod problema dječjeg autizma na Taiwanu postignuti su izuzetni rezultati. Studija sa više od 100 djece pokazala je jasno poboljšanje različitih aspekata njihovog zdravlja od 30-47%. Dotadašnja terapija je provođena sa delfinima što je bilo izuzetno skupo liječenje.
Također, u Njemačkoj je već raširena primjena Quantec-a u ugradnji zubnih implatata, gdje Quantec usklađuje biološku kompatibilnost umetaka, ubrzava oporavak i sprječava odbacivanje stranog tijela.

Posebno značajan je rad Dr. Rudiger Dahlke koji je svoju svjetski priznatu metodu Psihosomatske medicine prenio na Quantec. Prema Dahlkeu, sve bolesti nastaju u odnosu
Um-Tijelo i moraju se tako i rješavati. Njegov modul na bazi fizičkih simptoma i dijagnoza određuje tretman za Um iTijelo koji djeluje na dublje uzroke naših problema.