Makrobiotika i zdrava hrana

11Makrobiotika_zdrava_hrana

MAKROBIOTIKA- ZDRAVA PREHRANA

Ako tražite cjelovit i sustavan pristup ljudskoj prehrani i zdravlju, onda je MAKROBIOTIKA vaš najbolji izbor.  Ona se temelji na Tradicionalnoj medicini Kine i Japana (TCM)

Ona je cjelovita, jer polazi od filozofskih gledanja  na život i čovjeka, a  spušta se do svakodnevnih pitanja: što i kako kuhati  i jesti da bi bili zdravi i sretni. Ona je sustavna jer postoje jedinstveni zakoni velikog svemira  koji vrijede i u svakom čovjeku, jer sve je u prirodi beskonačna izmjena dviju energija YIN i YANG-a.

Osnivač suvremene makrobiotike, Japanac George Ohsawa (1893-1966), kao liječnik tradicionalne medicine (TCM), imao je vizija da filozofiju i medicinu Istoka približi Zapadu u cilju RAZVOJA MIRA I LJUDSKOG BLAGOSTANJA. Njegov najpoznatiji sljedbenik Michio Kuschi  nastavio je taj  uporan rad na podučavanju makrobiotike i pisanju knjiga o makrobiotici. Michio je osnovao svoj Institu u Bostonu koji je stručno priznat od Američke agencije FDA. Michio je više puta bio u Hrvatskoj pa je dao nesebičan poticaj razvoju makrobiotike i kod nas.

PRIMJENA MAKROBIOTIČKE PREHRANE

U savjetovalištu ZDRAVI BILI vrše se  individualne analize  prehrambenih disbalansa YANG/YIN energija i 5 elemenata prema: ANALIZI PREHRAMBENIH NAVIKA, ANALIZI EMOTIVNIH STANJA, VIZUALNOJ HOLISTIČKOJ ANALIZI. KAO I ANALIZINUZ POMOĆ QUANTEC EXPERT SUSTAVA Analiziraju se refleksivne zone, meridijani i akupunkturne točke na glavi i tijelu , pojave na  koži,  funkcionalni problemi organa po TCM. Prema potrebi obavlja se I cjelokupna  analiza diferencijalnih sindroma prema tcm. kod rješavanja kroničnih problema radi se analiza tjelesne konstitucije, radi utvrđivanja dugoročne strategije revitalizacije.

Na temelju sagledavanja svih elemenata daje se preporuka za način prehrane, dodatke prehrane, za bioenergetske tretmane  i vježbe

Navedeni programi imaju slijedeće primjene:
A) PREVENTIVNO JAČANJE  PROBAVE I METABOLIZMA
B)SEZONSKA ANTISTRESNA HARMONIZACIJA ORGANA
C) REVITALIZACIJA OŠTEĆENIH  TJELESNIH FUNKCIJ