Elektromoxa u “Zdravi bili”

3.Elektro_moxa
Elektromoxa u “Zdravi bili”.

Novi aparat za cijenjenu tradicionalnu terapiju jačanja i izbacivanja hladnoće i vlage iz tijela.