Bachove kapi

TRETMANI BACHOVIM CVJETNIM KAPIMA

Tretman Bachovim kapima usmjeren je na otklanjanje problema na emocijalnoj i duhovnoj razini čovjeka, koji su podloga mnogobrojnih životnih problema.

Tretman počinje razgovoru sa klijentom, gdje se osjetljavaju grupe problema na kojima se treba prvo početi raditi . Kombinira se od 5 do 7 vrsta kapi, gdje . svaka donosi klijentu vibracije određenih duhovnih kvaliteta koje klijentu trebaju pomoći da pojača određene duhovne snage.

41Bachove_kapi

U pravilu svatko ima više simtoma a naročito u životu koji je stresan kao danas. Bach je tako i zamislio jer mogućnost izbora više parametara daje nam više mogućnosti da se približimo pravim uzrocima nastalog problema što je cilj Bachove terapije.

Terapija se provodi barem 3 mjeseca a kod dugotrajnijih kroničnih problema i duže. Klijent uzima 4 x 4 kapi na dan, tako da 15 min. prije i poslije uzimanja ne jede i ne pije ništa (ne prati zube)
Kapi treba držati dalje od mobitela i sličnih aparata.

PODRUČJA PRIMJENE BACHOVIH KAPI

Bach je kapi podijelio u sedam grupa psiholoških negativnih
simptoma:
1.Strah, 2.Nesigurnost, 3.Psihička odsutnost, 4.Osamljenost, 5.Preosjetljivost na utjecaje drugih, 6.Očajanje i slomljenost. 7.Prezahtjevnost prema sebi i drugima.

Kako bi rješili naš problem aktiviraju se sve naše energetske razine, sva naša tjelesna mudrost koja zna sve naše probleme, tajne i odgovore. Svjesni čovjek, sa svoje strane treba da donese čvrstu odluku da želi rješenje i potrebne promjene, da vjeruje u duhovne snage i da je zahvalan za ono što će se dogoditi.
Bach nam je dao kreativne snage prirode:
Kada imamo strah, Bach nam daje duhovne kvalitete hrabrosti, ali i otvorenosti, spokoja koje podupiru tu hrabrost .
Kada smo nesigurni, Bach nam daje samopouzdanje, ali i unutarnji glas, duhovnu ravnotežu i vjeru u sudbinu i boga.
Ako smo odsutni od stvarnosti, Bach nam daje realnost, sposobnost realizacije, ali i regeneraciju, mirnoću uma i prosvijetljenost itd.

Kada smo očajni i slomljeni Bach nam daje oslobađanje, oprost, samoljublje, ali i osjećaj vlastite vrijednosti i odgovornosti.

Na kraju, možda najbolji primjer je Bachova pomoć kada smo preosjetljivi na utjecaje drugih. Tada dobijamo
sposobnost sukobljavanja i veselja, ali i sposobnost samodefinicije, unutarnjih promjena i sveobuhvatnu ljubav Isusa.

Navedeni tretmani ne zamjenjuju klasične medicinske tretmane, niti na njih imaju negativan učinak.